POZNAJ SWÓJ ZESPÓŁ

RADCA PRAWNY JOANNA SZANSER-SMAGACZ
RADCA PRAWNY
JOANNA SZANSER-SMAGACZ
JOANNA SZANSER-SMAGACZ
RADCA PRAWNY
JOANNA SZANSER-SMAGACZ

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, specjalistyczne doradztwo w zakresie tworzenia struktur korporacyjnych,
 • prawo administracyjne, materialne, procesowe, sądowo-administracyjne,
 • prawo budowlane,
 • prawo nieruchomości,
 • prawo upadłościowe, naprawcze i restrukturyzacyjne,
 • negocjacje w biznesie,
 • kompleksowa obsługa prawna spółek kapitałowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczęła od współtworzenia jednej z najbardziej znanych marek na rynku usług prawniczych w Polsce - LexMedia (obecnie Lexis Nexis). Od 1997 r. w sposób profesjonalny wykonuje usługi prawno-doradcze na rzecz polskich i zagranicznych spółek kapitałowych, osób prywatnych oraz instytucji publicznych.

 • Jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa i postępowania administracyjnego, a także szeroko rozumianego prawa nieruchomości.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek budowlanych, inwestycyjnych i deweloperskich. Jest uznanym specjalistą z zakresu obsługi projektów oraz procesów inwestycyjnych. Doskonale znającym specyfikę i potrzeby branż, dla których pracuje.
 • Jest osobą kreująca rozwiązania. Uważa, iż miarą profesjonalizmu radcy prawnego/adwokata obok solidnej wiedzy prawniczej jest jego kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, nawet jeśli te wydają się być wręcz nierozwiązywalne.
 • Jest świetnym i sprawnym negocjatorem. Posiada rzadką umiejętność prowadzenia trudnych rozmów oraz zbliżania partnerów i ich stanowisk, precyzyjnie określa cele negocjacyjne, dobiera style i strategie negocjacji. Jej wieloletnie doświadczenie jest w tym przypadku bezcenne.
 • Zawsze starannie przygotowana. Zaangażowanie, szybkość działania, nieszablonowe podejście oraz pasja z jaką podchodzi do swojej pracy sprawiają, że od lat zdobywa uznanie nie tylko w oczach Klientów, ale także wśród swoich przeciwników procesowych.

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pełni funkcje eksperta w sprawach z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Ponadto jest także członkiem działającego przy Okręgowego Izbie Radców Prawnych Zespołu Wizytatorów Radców Prawnych.

RADCA PRAWNY KATARZYNA KONIECZNY
RADCA PRAWNY
KATARZYNA KONIECZNY
KATARZYNA KONIECZNY
RADCA PRAWNY
KATARZYNA KONIECZNY

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, doradztwo w zakresie tworzenia struktur korporacyjnych,
 • prawo administracyjne, materialne, procesowe, prawo sądowo-administracyjne,
 • prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo pracy,
 • prawo budowlane, obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • prawo nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa prawna polskich i zagranicznych spółek kapitałowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jest doktorantką w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowo - Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Swoje pierwsze kroki w Kancelarii stawiała będąc jeszcze na studiach prawniczych, szybko dając się poznać jako osoba niezwykle ambitna, pracowita i rzetelna. W latach 2009-2012 odbyła aplikację radcowską uzyskując następnie tytuł zawodowy Radcy Prawnego. Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni związana od 2006 r., od 2012 r. współpracuje jako Radca Prawny.  

 • Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym/sądowo-administracyjnym, prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz spółek handlowych.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej polskich i zagranicznych spółek deweloperskich.
 • Jest specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjnych. Na co dzień doradza lub/i reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej.
 • Jest autorem wielu specjalistycznych opinii prawych w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, wodnego, ochrony środowiska.   

Zainteresowania zawodowe: ochrona danych osobowych, publicznoprawna regulacja wykonywania działalności gospodarczej.

Włada biegle językiem angielskim, dobrze językiem francuskim oraz niemieckim.

ADWOKAT DR. MARTA KISIELOWSKA
ADWOKAT
DR. MARTA KISIELOWSKA
DR. MARTA KISIELOWSKA
ADWOKAT
DR. MARTA KISIELOWSKA

Specjalizacje:

 • prawo Unii Europejskiej,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, 
 • prawo administracyjne, materialne, procesowe, prawo sądowo-administracyjne,
 • prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód oraz podział majątku,
 • prawo nieruchomości, prawo spadkowe, prawo spółdzielcze i mieszkaniowe,
 • kompleksowa obsługa prawna polskich i zagranicznych spółek kapitałowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. W latach 2006-2009 odbyła aplikację adwokacką uzyskując następnie tytuł zawodowy Adwokata.

Dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego, w roku 2003 ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Orleanie. W 2002 odbyła sześciomiesięczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Montesquieu-Bordeaux IV we Francji. Ponadto w 2004 oraz 2007 roku obyła miesięczne stypendia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Orleanie.

W 2010 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych broniąc rozprawy doktorskiej pt. Zasada legalności działania organów administracji publicznej w multicentrycznym systemie prawa. Obecnie jest asystentką w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni współpracuje od 2010 r.

 • Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym oraz prawie cywilnym.
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego.
 • Doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umów. 
 • Włada biegle językiem angielskim oraz francuskim.

Publikacje naukowe: I). Struktura hierarchiczna norm a koncepcja multicentrycznego systemu prawa [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Paryż 2011, s. 669 - 679. II). Pewność sytuacji prawnej jednostki a trwałość ostatecznej decyzji administracyjnej [w:] A. Błaś (red.), Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2012 r. , s. 147 – 172. III). Kilka uwag na temat prawa administracyjnego w przestrzeni ponadpaństwowej [w:] J. Zimmermann (red.), Przestrzeń w prawie administracyjnym, wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 171-180. IV). Multicentric system of law and its consequences for interpretation of administrative law [w:] P. Serrand i W. Jakimowicz (red.), Le pouvoir discrétionnaire. Regards croisés franco-polonais, à paraître, mare&martin, Collection : Droit public 2013, 55-72 . V). Multicentryczność system prawa i jej wpływ na wykładnię prawa administracyjnego [w:] P. Serrand i W. Jakimowicz (red.), Le pouvoir discrétionnaire. Regards croisés franco-polonais, à paraître, mare&martin, Collection : Droit public, 2013, s. 73-92. VI). Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne, Państwo i Prawo, nr 11/2005, s. 88 – 101. VII). Zasada trwałości decyzji administracyjnej w orzecznictwie ETS, Państwo i Prawo, nr 10/2007, s. 70 – 80. VII). Multicentryczność systemu norm prawa administracyjnego, Samorząd Terytorialny nr 5/2013, s. 75-83. VIII). „Zasady ogólne prawa administracyjnego” opracowanie pkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 3 [w] W. Jakimowicz (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym. Podręcznik, wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 r., s. 89-94, s. 104-109, 129-134. IX). „Zasady ogólne prawa administracyjnego” redakcja rozdziału [w:] W. Jakimowicz (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym, Warszawa 2013, s. 89-134.

ANALITYK RYNKU NIERUCHOMOŚCI <br/>PROJECT MANAGER MARCIN SMAGACZ
ANALITYK RYNKU NIERUCHOMOŚCI
PROJECT MANAGER
MARCIN SMAGACZ
MARCIN SMAGACZ
ANALITYK RYNKU NIERUCHOMOŚCI
PROJECT MANAGER
MARCIN SMAGACZ

Specjalizacje:

 • analizy rynku nieruchomości,
 • due diligence nieruchomości, 
 • studium wykonalności projektu,
 • zastępstwo administracyjne,
 • zastępstwo inwestycyjne /inwestor zastępczy/,
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie transakcji nabywania/zbywania praw do nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa projektów deweloperskich /przygotowanie – wdrożenie – nadzór nad realizacją projektu/,
 • obsługa sprzedażowa inwestycji deweloperskich,
 • pośrednictwo w sprzedaży terenów inwestycyjnych 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 502 725 995

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (Nieruchomości). W 2004 r. za pracę pt. "Społeczne koszty regulacji systemu czynszowego zasobów prywatnych", został nominowany do nagrody Ministra Infrastruktury. W latach 1999-2004 stypendysta naukowy; Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rektora PWSZ w Tarnowie, Rektora MWSE w Tarnowie. W 2004 r. za szczególne osiągnięcia w nauce został odznaczony medalem Collegium Tarnoviense "Per aspera ad astra" – Przez trudy do gwiazd.

Od 2007 do 2011 r. zawodowo związany z Grupą Kapitałową Doctor Q Bud, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiadając mi.in za przygotowanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją licznych projektów deweloperskich. Od października 2011 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w jednej z największych spółek budownictwa przemysłowego działających na terenie południowej Polski. Od 2010 r. niezależny analityk, project menager i doradca rynku nieruchomości. W Kancelarii od 2006 r. współtworzy strategie rozwoju firmy opartą na produktach wysokiej jakości, odpowiada za budowę wizerunku Kancelarii na rynku usług prawniczych, a także sprawuję bezpośrednio opiekę nad wybranymi Klientami biznesowymi.

Zawodowo od 2010 r. specjalizuje się w strategicznym doradztwie dla uczestników rynku nieruchomości. Prowadzi szczegółowe analizy w zakresie cen transakcyjnych, doradza inwestorom zewnętrznym w zakresie transakcji nabywania/zbywania nieruchomości, lokowania środków finansowych na rynku nieruchomości, a także właściwej organizacji procesów inwestycyjnych o charakterze deweloperskim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z promowaniem i sprzedażą inwestycji na rynku pierwotnym. 

Jeśli posiadacie Państwo nieruchomość gruntową/budynkową o cechach nieruchomości inwestycyjnej i chcecie ją Państwo:

 • sprzedać,
 • wnieść aportem do spółki i w przyszłości czerpać korzyści z tego tytułu,
 • znaleźć inwestora finansowego, który wspólnie z Państwem zrealizuje dane przedsięwzięcie inwestycyjne,
 • potrzebujecie pomocy i wsparcia w związku z zamiarem rozpoczęcia inwestycji budowlanej,
 • lub macie Państwo inny pomysł, o którym chcielibyście porozmawiać,

to serdecznie polecam swoją osobę i zachęcam Państwa do kontaktu. Jestem przekonany, że razem znajdziemy korzystne dla Państwa rozwiązanie.  

Zainteresowania [zawodowe]: negocjacje w biznesie, zarządzanie kompetencjami, [niezawodowe]: architektura, fotografia.

ADWOKAT GRZEGORZ DUCHNIK
ADWOKAT
GRZEGORZ DUCHNIK
GRZEGORZ DUCHNIK
ADWOKAT
GRZEGORZ DUCHNIK

Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2004 r., broniąc się w katedrze Prawa Karnego. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Aplikację adwokacką ukończył w 2009 r. Od 2013 r. adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz.

Świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych (sprawy karne, cywilne i administracyjne) oraz w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75
RADCA PRAWNY EWELINA ORLIŃSKA-KIEDROŃ
RADCA PRAWNY
EWELINA ORLIŃSKA-KIEDROŃ
EWELINA ORLIŃSKA-KIEDROŃ
RADCA PRAWNY
EWELINA ORLIŃSKA-KIEDROŃ

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, 
 • prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo pracy,
 • prawo budowlane, obsługa prawna inwestycji budowlanych, deweloperskich,
 • prawo nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek Prawo) oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek Ekonomia) oraz Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2011-2014 odbyła aplikację radcowską uzyskując następnie tytuł zawodowy Radcy Prawnego. W Kancelarii Prawnej Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni od 2011 r. 

 • Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych.
 • Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów polskich i zagranicznych.
 • Doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 
 • Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa spółek handlowych.
 • Włada biegle językiem angielskim.

Wybrane publikacje: „Sam wniosek o ogłoszenie upadłości to za mało” Rzeczpospolita z 17 września 2012,wydanie: 217 (9337), „Gdy jest propozycja układu” RZ z 17 września 2012, wydanie: 217 (9337),„Kolejność zaspokojenia roszczeń wierzycieli jest ustalona”, Rzeczpospolita z 3 września 2012, wydanie: 205 (9325), „Kontrakt zabezpieczy hipoteka lub poręczenie innej osoby”, Rzeczpospolita z 11 lipca 2012, wydanie: 160 (9280), „Jakie są konsekwencje braku wniosku o upadłość w spółkach kapitałowych”, Rzeczpospolita z 5 czerwca 2012, wydanie 130 (9250), „Kara umowna zabezpieczy kontrakt”, Rzeczpospolita z 2 kwietnia 2012, wydanie: 78 (9198), „Szczególny rodzaj pełnomocnictwa” Rzeczpospolita z 15 marca 2012, wydanie: 63 (9183), „Wybierz spółkę komandytową jako przyjazną formę działalności”, Rzeczpospolita z 20 lutego 2012, wydanie: 42 (9162), „Jak przygotować się do żądania zapłaty przed sądem”, Rzeczpospolita z 2 lutego 2012, wydanie: 27 (9147), „Weksel zabezpieczy wierzytelność”, Rzeczpospolita z 20 stycznia 2012, wydanie: 16 (9136), „Biznes w formie spółki cywilnej”, Rzeczpospolita z 5 stycznia 2012, wydanie: 4 (9124), „Czym różni się zwłoka od opóźnienia” Rzeczpospolita z 6 grudnia 2011, wydanie: 283 (9099), „Sprzedawca bez winy też odpowiada”, Rzeczpospolita z 18 października 2011, wydanie: 243 (9059), „Firmę też sąd może zwolnić od kosztów”, Rzeczpospolita z 30 sierpnia 2011, wydanie: 201 (9017), „Pobieranie pożytków pozwala odróżnić umowy najmu i dzierżawy”, Rzeczpospolita z 11 sierpień 2011, wydanie: 186 (9002), „Co może wynajmujący, a co wydzierżawiający”, Rzeczpospolita z 11 sierpnia 2011, wydanie: 186 (9002), „Ugoda pozasądowa lepsza od procesu”, Rzeczpospolita z 26 lipca 2011, wydanie: 172 (8988), „Zadatek to nie jest to samo co zaliczka”, Rzeczpospolita z 6 lipca 2011, „Sprawdź, czy musisz płacić”, Rzeczpospolita z 16 czerwca 2011, „Ile ochrony wierzyciela, gdy dłużnik popada w świadomą niewypłacalność”, Rzeczpospolita z 1 czerwca 2011, wydanie: 126 (8942), „Przedsiębiorcy powinni wyraźnie określić zamiar odnowienia długu”, Rzeczpospolita z 13 maja 2011, wydanie: 110 (8926), „Jak przedsiębiorcy mogą zredukować sobie wzajemne zobowiązania", Rzeczpospolita z 7 maja 2011, wydanie: 105 (8921), „Przedsiębiorca budowlany powinien się zabezpieczyć przed stratą”, Rzeczpospolita z 18 kwietnia 2011, wydanie: 90 (8906)

RADCA PRAWNY RADOMIR WATRAS
RADCA PRAWNY
RADOMIR WATRAS
RADOMIR WATRAS
RADCA PRAWNY
RADOMIR WATRAS

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, 
 • prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo pracy,
 • prawo budowlane, obsługa prawna inwestycji budowlanych, deweloperskich,
 • prawo nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2011-2013 odbyła aplikację radcowską uzyskując następnie tytuł zawodowy Radcy Prawnego. Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni współpracuje od 2010 r., od 2014 r. jako Radca Prawny.  

 • Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy.
 • Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów polskich i zagranicznych.
 • Doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 
 • Finalista konkursu podatkowego EYe on Tax 2010/2011 organizowanego przez Ernst & Young.
 • Zainteresowania zawodowe: prawo finansowe, prawo pracy, techniki negocjacji oraz prowadzenie sporów sądowych.
 • Włada biegle językiem angielskim.
RADCA PRAWNY Beata Gajewska
RADCA PRAWNY
Beata Gajewska
Beata Gajewska
RADCA PRAWNY
Beata Gajewska

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, 
 • prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo konkurencji  i ochrony konsumentów,
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2011-2014 odbyła aplikację radcowską uzyskując następnie tytuł zawodowy Radcy Prawnego. Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni współpracuje od 2008 r.

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obsługi prawnej przedsiębiorstw.
 • Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów polskich i zagranicznych.
 • Doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 
 • Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo spółek oraz prawo ochrony konkurencji.

Włada biegle językiem angielskim.

RADCA PRAWNY EWELINA MARZEC
RADCA PRAWNY
EWELINA MARZEC
EWELINA MARZEC
RADCA PRAWNY
EWELINA MARZEC

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe, doradztwo w zakresie tworzenia struktur korporacyjnych,
 • prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo nieruchomości, prawo spadkowe,
 • obsługa prawna inwestycji deweloperskich, badanie stanu prawnego nieruchomości
 • kompleksowa obsługa prawna spółek kapitałowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • windykacja należności
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2010-2012 odbyła aplikację radcowską uzyskując następnie tytuł zawodowy Radcy Prawnego. Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni współpracuje od 2011 r., od 2013 r. jako Radca Prawny.  

 • Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek osobowych i kapitałowych, w tym w procesach ich tworzenia i restrukturyzacji.
 • W Kancelarii prowadzi obsługę prawną kilkunastu podmiotów gospodarczych, m.in. spółek deweloperskich, budowlanych – wykonawczych oraz inwestycyjnych.
 • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami, obsługą prawną procesów inwestycyjnych, a także w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów świadczących usługi zarządzania lub/i administrowania nieruchomościami.
 • W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się podatkowe aspekty transakcji handlowych, w tym optymalizacja podatkowa oraz prawo cywilne w budownictwie.
 • Włada biegle językiem angielskim.
RADCA PRAWNY
 KRZYSZTOF KIJEWSKI
RADCA PRAWNY
KRZYSZTOF KIJEWSKI
KRZYSZTOF KIJEWSKI
RADCA PRAWNY
KRZYSZTOF KIJEWSKI

Specjalizacje:

 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
 • windykacja należności
 • prawo nieruchomości
 • prawo budowlane
 • prawo administracyjne oraz postępowanie sądowo-administracyjne
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2015-2017 odbył aplikację radcowską, a następnie po zdanym egzaminie radcowskim w 2018 roku uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego. Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz/ Adwokaci i Radcowie Prawni współpracuje od 2015 roku. Włada biegle językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim w stopniu średniozaawansowanym.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym (sporządzanie korespondencji przedsądowej, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie porozumień pozasądowych), jak również sądowym oraz egzekucyjnym (występowanie w postępowaniach sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych). Ponadto zajmuje się szeroko rozumianym prawem nieruchomości (m.in. analiza stanu prawnego nieruchomości - due diligence) oraz prawem budowlanym. Prywatnie miłośnik nowych technologii oraz hiszpańskiego futbolu.

APLIKANT RADCOWSKI ANNA DACZYŃSKA
APLIKANT RADCOWSKI
ANNA DACZYŃSKA
ANNA DACZYŃSKA
APLIKANT RADCOWSKI
ANNA DACZYŃSKA

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • prawo umów w obrocie gospodarczym
 • prawo medyczne
 • prawo pracy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Karnego. Stypendystka stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów, a także trzykrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ. Obecnie odbywa aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawny w Krakowie. W Kancelarii Prawnej Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni od 2016 r.

Swoje zainteresowania w przedmiocie prawa medycznego rozwijała w Studenckiej Poradni Prawnej UJ w Sekcji Prawa Medycznego, w Kole Naukowym Prawa Medycznego UJ, gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa, a także uczestnicząc na ogólnopolskich konferencjach naukowych:

 • wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Corpus Hippocraticum, czyli o prawnych aspektach wykonywania zawodów medycznych” we Wrocławiu z referatem pt. „Sumienie farmaceuty w świetle polskiego prawa”;
 • wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bioetyka i prawa – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?” w Katowicach z referatem pt. „Prawo do prywatności pacjenta a dostęp osób bliskich do informacji o jego śmierci”;
 • wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Hipokrates przed sądem” we Wrocławiu z referatem pt. „Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej a odpowiedzialność karna lekarza na gruncie art. 266 §1 k.k.”

Publikacja naukowa: „Misje zagraniczne Unii Europejskiej jako kluczowy element wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony” (w:) Wybrane zagadnienia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego ze szczególnym uwzględnieniem niektórych aspektów funkcjonowania organizacji międzynarodowych pod red.  B.Kuźniak 2016, wyd. Kasper, ISBN: 978-83-63896-36-2.

Włada biegle językiem angielskim.

W wolnych chwilach od dzieciństwa jej wielką pasją jest muzyka - śpiewa, gra na pianinie i gitarze. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu w klasie fortepianu, Szkołę Wokalno-Aktorską w Krakowie, a tajniki muzyki jazzowej zgłębiała w Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Krakowie. Nagrała płytę pt. „Prezent”, której fragmenty można posłuchać na youtubie.

APLIKANT RADCOWSKI ANNA GRZYWNA
APLIKANT RADCOWSKI
ANNA GRZYWNA
ANNA GRZYWNA
APLIKANT RADCOWSKI
ANNA GRZYWNA

Zainteresowania:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe,
 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo nieruchomości
 • ochrona danych osobowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Programu Erasmus na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), w 2014 r. ukończyła program Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Columbus School of Law – Catholic University of America.

Od 2017 r. odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni współpracuje od grudnia 2016 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kilku krakowskich kancelariach oraz jako wolontariusz Fundacji Academia Iuris udzielając bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości, procesu inwestycyjnego, współpracuje przy kompleksowej obsłudze prawnej kilkunastu podmiotów gospodarczych oraz bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych. Jest osobą ambitną, rzetelną, dobrze zorganizowaną.

Włada biegle językiem angielskim i językiem rosyjskim, dobrze językiem niemieckim.

Zainteresowania pozazawodowe: podróże, wycieczki górskie, tango argentyńskie

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY<br/> 
ANALITYK RYNKU NIERUCHOMOŚCI<br/> 
DORADCA INWESTYCYJNY KRZYSZTOF BARTUŚ
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
ANALITYK RYNKU NIERUCHOMOŚCI
DORADCA INWESTYCYJNY
KRZYSZTOF BARTUŚ
KRZYSZTOF BARTUŚ
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
ANALITYK RYNKU NIERUCHOMOŚCI
DORADCA INWESTYCYJNY
KRZYSZTOF BARTUŚ

Specjalizacje:

 • analizy rynku nieruchomości,
 • due diligence nieruchomości, 
 • studium wykonalności projektu,
 • zastępstwo inwestycyjne /inwestor zastępczy/,
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie transakcji nabywania/zbywania praw do nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa projektów deweloperskich /przygotowanie – wdrożenie – nadzór nad realizacją projektu/,
 • pośrednictwo w sprzedaży terenów inwestycyjnych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 604 236 356

Analityk i doradca rynku nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Członek Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Autor wielu raportów, analiz i prognoz poświęconych ekonomicznym zagadnieniom mieszkaniowego rynku nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związany od lat 90-tych ubiegłego wieku jako prowadzący własną firmę zajmującą się wycenami majątkowymi.

Specjalizacja zawodowa: analiza i wycena inwestycji deweloperskich. Autor setek wycen nieruchomości i opinii sądowych. Wieloletni działacz środowiska rzeczoznawców skupionego w Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych. Organizator, prelegent i wykładowca licznych konferencji branżowych dotyczących sektora nieruchomości.

APLIKANT RADCOWSKI KAROL WÓJTOWICZ
APLIKANT RADCOWSKI
KAROL WÓJTOWICZ
KAROL WÓJTOWICZ
APLIKANT RADCOWSKI
KAROL WÓJTOWICZ

Zainteresowania:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo i postępowanie cywilne,
 • prawo medyczne,
 • postępowanie wieczystoksięgowe
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek Prawo) oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek Ekonomia). Obecnie odbywa aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawny w Krakowie. Z Kancelarią Prawną Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni związany od 2017 r. Przedmiotami jego szczególnego zainteresowania są prawo i postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo gospodarcze i handlowe. Jest osobą pracowitą, ambitną i optymistyczną.

Prywatnie miłośnik sportu, kina oraz książek.

Włada biegle językiem angielskim.

KIEROWNIK SEKRETARIARU EWA SMAGACZ
KIEROWNIK SEKRETARIARU
EWA SMAGACZ
EWA SMAGACZ
KIEROWNIK SEKRETARIARU
EWA SMAGACZ

Specjalista ds. Public Relations. Kieruje pracą biura Kancelarii, zapewniając jej bieżącą obsługę administracyjną. Odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych, a także funkcjonowanie sekretariatu. Nadzoruje rozliczenia z Klientami, sporządzanie raportów i sprawozdań wewnętrznych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 294 18 75
 DUKE
?